BEPS EYLEM PLANLARI KAPSAMINDA TÜRK VERGİ MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Gülşen GEDİK
2021 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi  
ÖZET Yurtiçi vergi matrağı erozyonu ve karın aktarılması (Base Erosion and Profit Shifting-BEPS) çok uluslu işletmeler tarafından kullanılan vergi ödemekten kaçınma amaçlı vergi yasalarındaki boşlukları kullanan vergi planlama stratejilerine gönderme yapmaktadır. Gelişmiş ülkelerin kurumlar vergisi esası BEPS'den büyük ölçüde ayrılmaktadır. OECD, 2015 tarihinde 13 final raporu yayınlamış ve BEPS projesi kapsamında açıklamalara yer vermiştir. BEPS Eylem Planları OECD üyesi tüm ülkeler için katı
more » ... ülkeler için katı hukuk kuralları gibi bağlayıcı olmamakla birlikte referans alınması ve iç mevzuat değişiklikleri yapılması önemlidir. Türkiye de BEPS Eylem Planları kapsamında mevzuatta bazı değişiklikler yapmış; ancak tüm tavsiyelere uygun bir strateji hala geliştirememiştir. ABSTRACT Domestic tax base erosion and profit shifting (BEPS) refers to tax planning strategies used by multinational companies that exploit gaps in tax laws to avoid paying tax. The corporate tax basis of developed countries is largely separated from BEPS. OECD published 13 final reports in 2015 and an explanatory statement outlining consensus actions under the base erosion and profit shifting (BEPS) Project. Even though BEPS Action Plans does not binding statements for OECD countries but it is important that take a references and changing in national rules. Turkey has changed some tax law rules in context of the BEPS Action Plans too but could not developed a strategy.
doi:10.51562/nkuhukuk.827509 fatcat:evon6scqujekrm5k2xwz6c4tdi