Multidyscyplinarna konferencja naukowa w Poznaniu "Od archeologii Józefa Kostrzewskiego do współczesnych nauk o przeszłości społecznej". Przegląd poruszonej problematyki

Michał Kara
2018 Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim  
doi:10.14746/sa.2017.58.12 fatcat:rtglati2hfhatal6626nna4cfm