ADVISORY EDUCATIONAL ACTIVITIES IN LOCAL SELF-GOVERNMENTS OF ATCS

V. Khomenko
2020 Pedagogy of the formation of a creative person in higher and secondary schools  
В. В. Хоменко науковий співробітник ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України КОНСУЛЬТАТИВНО-ДОРАДЧА ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ОТГ У статті проаналізовані основні проблеми, які існують у взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськістю регіону через консультативно-дорадчі органи. Визначено основні напрями діалогу на регіональному рівні з метою налагодження партнерських відносин в органах місцевого самоврядування з
more » ... кістю. Було досліджено удосконалення нормативно-методичних і комунікаційних забезпечень реформ місцевого самоврядування на основі застосування ефективних інструментів соціального діалогу у процесі об'єднання та розвитку реформованих громад, включення громадськості у цей процес і посилення відповідальності мешканців за стан справ і якість життя у громаді. Під час дослідження вивчалися як об'єктивні, так і суб'єктивні джерела (результати анкетування експертів, матеріали ЗМІ, індивідуальні інтерв'ю). При цьому в ході анкетування окремо з'ясовувалася думка представників органів місцевої влади і представників громадськості щодо досліджуваних питань. Громадська участь вивчалася на всіх основних етапах розвитку об'єднаних громад. Ці процеси було умовно розділено на 20 етапів: 10 на стадії об'єднання, 10 -на стадії розвитку ОТГ. На кожному із цих етапів у ході дослідження вивчалися можливі форми участі громадськості. На основі оцінок громадської участі, зроблених експертами на кожному етапі об'єднання і розвитку кожної з досліджуваних ОТГ, сформовано їх рейтинг за ознакою рівня громадської участі. Дослідження та обробка результатів здійснювалися на основі спеціально розробленої методики міжрегіонального дослідження залучення мешканців до процесів об'єднання та розвитку територіальних громад. Одним із найважливіших завдань консультативно-дорадчих органів нині є сприяння розвитку громадської ініціативи, яка може набувати таких форм: касаційні законодавчі ініціативи, які стосуються щойно ухваленого нормативно-правового акту і є реакцією на урядову політику; превентивні законодавчі ініціативи, суть яких зводиться до впливу на процес ухвалення нормативно-правових актів на етапі їх розроблення; альтернативні законодавчі ініціативи, здатні запобігати політичним крокам влади або бути реакцією на них. Ключові слова: дорадництво, органи місцевого самоврядування, консультативно-дорадчий орган.
doi:10.32840/1992-5786.2020.73-2.45 fatcat:tzcij6brkreolpgciso6qeubre