Çayönü Kanallı Yapı Dî Taş Buluntu Topluluğu: Çeşitli Hammaddeler, Çeşitli İşler) İçin mi Kullanıldı?

Maria Rosa lOVINO, Cristina LEMORINI
1999 Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi  
doi:10.22520/tubaar.1999.0009 fatcat:6ruouqzt5zan5p2kvhq5q6swfq