Wpływ nawożenia mineralnego na plon i kształt bulw Helianthus tuberosus

Dominika Skiba, Barbara Sawicka
2018 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio E, Agricultura  
Wpływ nawożenia mineralnego na plon i kształt bulw Helianthus tuberosus Effect of mineral fertilization on the yield and shape of tubers of Helianthus tuberosus Streszczenie. Słonecznik bulwiasty uznany jest za roślinę o dużym potencjale produkcyjnym i wszechstronnym użytkowaniu. Dla przetwórstwa spożywczego jedną z ważniejszych cech jest kształt bulw, od którego zależy sposób obróbki oraz ilość odpadów. Stąd celem badań było ocenienie wpływu nawożenia mineralnego na plon i kształt bulw kilku
more » ... mian słonecznika bulwiastego. Badania oparto na doświadczeniu polowym, przeprowadzonym w latach 2013-2015 w Parczewie, na glebie płowej, wytworzonej z piasków gliniastych lekkich, kompleksu żytniego dobrego, klasy bonitacyjnej IVb. Czynnikami eksperymentu były: odmiany słonecznika bulwiastego Albik, Rubik i Violet de Renes oraz zróżnicowane nawożenie mineralne (N 0 P 0 K 0 -jako obiekt kontrolny oraz:
doi:10.24326/as.2017.4.15 fatcat:z2upnmwhzvdefikzpj4zwkjqie