Argumenttien kirjo

Karina Lukin
2010 Elore  
Jarno Väisäsen väitöskirja Accountable Arguments ottaa härkää sarvista. Alkuperäiskansojen maa-ja vesioikeudet sekä kulttuuriset oikeudet ovat herättäneet kiihkeitä keskusteluja maailman ympäri eivätkä Pohjoismaiden viime vuosikymmenten keskustelut ole olleet rauhallisimpia. Yhtenä pohjoismaisen keskustelun taustatekijänä on ollut Kansainvälisen työjärjestön ILOn sopimus 169 vuodelta 1989. Sopimus, jonka Pohjoismaista ainoastaan Norja on ratifioinut, korostaa alkuperäiskansojen oikeutta
more » ... ua päätöksentekoon ja jatkaa maankäyttöä perinteisin tavoin. Siinä korostetaan myös maan omistamisen tärkeyttä. ILOn sopimus 169 on myös yksi Väisäsen tutkimuksen konteksteista: teksti, joka edustaa eri asioita tutkimuksessa esiintyville ihmisille. Keskustelut oikeudesta maahan ja elinkeinoihin ovat olleet saamelaisalueilla räiskyviä, sillä maa ei ole loputtomiin jaettavissa. Kiivaus johtuu myös paikallistason monenlaisista ajassa ja paikassa muuttuneista ja muuttuvista etnisistä ja elinkeinoihin liittyvistä asetelmista. Väisäsen tutkimus tuo kiitettävällä tavalla esiin niin kansallisvaltioiden kuin tutkimuskylien välisiä eroja, jotka eivät suinkaan ole tutkitulla alueella pieniä.
doi:10.30666/elore.78906 fatcat:yr37slzvcfcq5d2njqhamayaf4