Potencjał innowacyjny firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Przykład województwa łódzkiego [book]

Marika Świeszczak
2016
Marika Świeszczak -Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Instytut Finansów, Katedra Bankowości, 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39 RECENZENT Stefan Lachiewicz REDAKTOR INICJUJĄCY Monika Borowczyk REDAKTOR WYDAWNICTWA UŁ Danuta Bąk SKŁAD I ŁAMANIE AGENT PR PROJEKT OKŁADKI Stämpfli Polska Sp. z o.o. Zdjęcie wykorzystane na okładce: © Shutterstock.com Wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Wydanie I. W.07131.15.0.K Ark. wyd. 18,0; ark. druk. 18,75 ISBN
more » ... -7 e-ISBN 978-83-7969-996-4 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 90-131 Łódź,
doi:10.18778/7969-995-7 fatcat:c7aukgfkfrclhimxi6p7sbuhhm