Sprawozdanie z VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z zakresu edukacji globalnej pt. "Migracje w dobie pandemii. Wyzwania dla idei i praktyki edukacji globalnej". Warszawa, 25 maja 2021 roku

Zbigniew Babicki
2021 Forum Pedagogiczne  
Sprawozdanie z VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z zakresu edukacji globalnej pt. "Migracje w dobie pandemii. Wyzwania dla idei i praktyki edukacji globalnej". Warszawa, 25 maja 2021 roku Po raz szósty odbyła się w Instytucie Pedagogiki (Wydział Nauk Pedagogicznych) Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) we współpracy z Wydziałem Studiów nad Rodziną UKSW, konferencja z zakresu edukacji globalnej. Odbyła się ona w formie zdalnej na platformie Cisco Webex. W tym roku
more » ... ej tytuł brzmiał: "Migracje w dobie pandemii. Wyzwania dla idei i praktyki edukacji globalnej". Konferencja została objęta patronatem naukowym Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. W spotkaniu maja roku wzięło udział prelegentów reprezentujących dziesięć ośrodków akademickich krajowych i jeden zagraniczny, ponadto przedstawiciele trzech organizacji pozarządowych działających na rzecz migrantów oraz dwóch nauczycieli szkół podstawowych. Obrady zostały podzielone na cztery sesje: jedną sesję plenarną i trzy grupy tematyczne oraz metodyczny warsztat dla uczestników konferencji. W imieniu organizatorów uczestników spotkania przywitał przewodniczący komitetu organizacyjnego -dr hab. Zbigniew Babicki prof. uczelni. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał prof. dr hab. Jarosław Michalski, dyrektor Instytutu Pedagogiki UKSW. J. Michalski witając zebranych gości zwrócił uwagę na aktualność problematyki migracji w kontekście pandemii, która jest wyzwaniem zarówno dla teorii, jak i praktyki. W imieniu gospodarzy dyrektor życzył wszystkim zebranym owocnych obrad. Następnie głos zabrał ks. biskup dr Krzysztof Zadarko, przewodniczący Rady Komisji Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek, podkreślając stanowisko Kościoła katolickiego wobec problematyki migracyjnej. Sesję plenarną poprowadził Z. Babicki, który przekazał głos prof. dr hab. Jerzemu Nikitorowiczowi z Uniwersytetu w Białymstoku. J. Nikitorowicz wygłosił wykład wprowadzający w problematykę konferencji nt. Ku zrównoważonemu modelowi tożsamości wobec /w kontekście/ ustawicznych migracji. W swoim wystąpieniu
doi:10.21697/fp.2021.1.26 fatcat:lzmojqwfovbebbyz5l35kcjqim