USING PARALLEL TEXTS TO DETERMINE CONNOTATIVE AND DENOTATIVE EQUIVALENTS IN POLISH-ENGLISH TRANSLATION

Aleksandra MATULEWSKA
2010 Comparative Legilinguistics  
Praca dotyczy wykorzystania tekstów paralelnych do ustalania ekwiwalentów konotacyjnych i denotacyjnych na potrzeby przekładu polsko-angielskiego. Autorka na przykładzie terminów i syntagm z prawa zobowiązań umownych (najem i dzierżawa) pokazuje, w jaki sposób osiągać ekwiwalencję konotacyjną i denotacyjną. Jako źródła ekwiwalencji konotacyjnej posłużyły brytyjskie ustawy dotyczące najmu i dzierżawy. Natomiast jako źródła ekwiwalentów denotacyjnych w przekładzie polsko-angielskim autorka
more » ... je tekst ustawy amerykańskiej Louisiana Civil Code oraz przekład polskiego Kodeksu cywilnego na język angielski wydany przez wydawnictwo TEPIS. Ponadto, autorka wskazuje, że na poziomie ekwiwalencji tekstowonormatywnej -szczególnie syntagm (połączeń wyrazowych nazywanych w języku angielskim także word combinations lub word collocations, a w języku polskim m.in. związkami frazeologicznymi lub frazeologizmami) -teksty paralelne stanowią nieodzowne źródło informacji, którego nie może zastąpić żaden słownik.
doi:10.14746/cl.2010.3.6. fatcat:ujasdcc2jrdjzbbzc2ccuz5ejy