Teoretyczne założenia crowdfundingu oraz jego regulacje prawne w Unii Europejskiej i w Polsce

Michał Biela
2019 Rocznik Europeistyczny  
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja założeń teoretycznych oraz praktycznej implementacji koncepcji alternatywnych źródeł finansowania społecznościowego w Polsce i Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem aspektów formalno-prawnych crowdfundingu. Artykuł składa się z trzech części: w pierwszej opisano założenia definicyjne i koncepcyjne crowdfundingu, w drugiej przedstawiono propozycję zmiany ram regulacyjnych finansowania społecznościowego, przygotowanych przez instytucje Unii
more » ... instytucje Unii Europejskiej, natomiast trzecia zawiera uregulowania prawne finansowania społecznościowego w Polsce. W artykule jako metodę badawczą zastosowano desk research, której implementacja umożliwiła analizę istniejącej literatury przedmiotu. Theoretical assumptions of crowdfunding and its legal regulations in the European Union and in PolandThe aim of this article is to present the theoretical assumptions and practical implementation of the concept of alternative sources of funding in Poland and in the European Union, with emphasis on the formal and legal aspects of crowdfunding. The article consists of three parts. The first part describes the definition and conceptual assumptions of crowdfunding. The second part presents a proposal to change the crowdfunding regulatory framework at the European Union level. The third part includes legal regulations for crowdfunding in Poland. In the article, desk research was used as a research method, the implementation of which enabled the analysis of the existing literature on the subject.
doi:10.19195/2450-274x.4.8 fatcat:5nfuthsma5c3ldr5cpvqno2lg4