Roska Tamás szerepe a nemzetközi és hazai bionikai kutatásokban

Szabolcs Szuromi
2015 Orvosi Hetilap  
Az 1 utóbbi évtizedekben a tudományos kutatás egy új területe alakult ki a műszaki és természettudományok együttműködésében: az úgynevezett bionika. Multidiszciplináris kutatások, új technikai architektúrák és mindennek a klinikum területére történő implementációja, összekapcsolva az orvostudományt, az idegtudományt, a molekuláris biológiát, a genetikát, az orvosi kémiát, a szerves és szervetlen kémiát, a gyógyszertant és mindezt kiegészítve -legutóbb -a fi zika, a nanotechnológia, az
more » ... omagnetika, az elektronika és a számítástechnika legújabb eredményeivel, eszközeivel. 2 A bemutatott felsorolás jól jellemzi, hogy az említett új tudományos kutatási terület lényegében a biológia és az elektronika érintkezési pontjain elhelyezkedő új technológiák felkutatására és fejlesztésére irányul. Ez a természet-és műszaki tudományok művelésében -beleértve az orvostudományt is -
doi:10.1556/650.2015.30353 pmid:26654541 fatcat:fp33uxlvnfgtxpw7aitld3xtiy