Αεροδυναμική άναλυση πτερυγιών ανεμογεννητριών με κινούμενα μεταπτερύγια με χρήση στροβιλής μεθοδολογίας [article]

Παναγιώτης Ευσταθίου, National Technological University Of Athens, National Technological University Of Athens
2017
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω πρωτίστως και περισσότερο από όλους τον επιβλέποντά μου, κ. Βασίλη Ριζιώτη. Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε υπό ιδιαίτερα πιεστικές συνθήκες χρονικά και επαγγελματικά, και χωρίς τη στήριξή του είναι απολύτως βέβαιο ότι δεν θα είχε διεκπεραιωθεί. Του οφείλω πολλά και παραμένω ειλικρινά και βαθύτατα ευγνώμων. Ένα μεγάλο 'ευχαριστώ' επίσης οφείλω στην Αντιγόνη, τον άνθρωπο που έμεινε δίπλα μου και με στήριξε όσο κανείς στο όλο εγχείρημα, καθώς
more » ... σης και στην οικογένειά μου για την υπομονή τους και την εμψύχωσή που μου παρείχαν σε κάθε στιγμή που τη χρειάστηκα. Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή .
doi:10.26240/heal.ntua.7507 fatcat:adooyzusanhx7ggkpya4upy3yy