Interdyscyplinarne badania eksperymentalne oceniające możliwości zastosowania nanocząstek srebra jako miejscowego preparatu przeciwbakteryjnego [thesis]

Dorota Mehrholz
2019
doi:10.48745/ppm.19pj-h268 fatcat:7vnvq5ghkrfkffbvreuotnlwty