Một số đặc điểm của lời dẫn chương trình truyền hình

Lê Thị Như Quỳnh
2019 Tạp chí Khoa học  
Lời dẫn là phương tiện để người dẫn chương trình truyền hình (NDCTTH) điều khiển, dẫn dắt chương trình truyền hình (CTTH) vận động theo đúng kế hoạch. Lời dẫn là thông điệp rút gọn của buổi diễn và có tác dụng giữ chân khán giả ở lại với chương trình. Nghiên cứu về lời dẫn là nghiên cứu một trong những phương diện nội dung quan trọng nhất của CTTH.
doi:10.54607/hcmue.js.14.2.180(2017) fatcat:rdonhkbosrbbvdpjyaxo2vwqne