POLITICAL SECURITY IN THE SYSTEM OF MEASURES OF THE NATIONAL SECURITY PROTECTION OF UKRAINE
ПОЛІТИЧНА БЕЗПЕКА В СИСТЕМІ ЗАХОДІВ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Yu. Pavliutin, National Academy of Security Service of Ukraine
2020 The scientific journal of the National Academy of National Guard Honor and Law  
Державне управління у сфері забезпечення національної безпеки ISSN 2078-7480. Честь і закон № 4 (75)/2020 49 © Ю. М. Павлютін, 2020 УДК 342.78:351.746.1 (477) ПОЛІТИЧНА БЕЗПЕКА В СИСТЕМІ ЗАХОДІВ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ Наголошено на тому, що на тлі бурхливих подій виборчої кампанії 2020 р., посилення недовіри громадян до структур центральної влади та загальнонаціональних політичних лідерів, а також негативних наслідків державної політики в економічній, соціальній та
more » ... ціальній та культурній сферах актуалізувалося питання дослідження політичної безпеки як складової національної безпеки України. Зроблено висновок, що політична безпека є об'єктом публічного управління, яке спрямоване на забезпечення сталого розвитку політичних відносин у суспільстві. Політична безпека потребує стратегічної та концептуальної основи у визначених нормативно-правових формах для наступного і послідовного втілення створеного механізму регулювання існуючих суспільних відносин у сфері забезпечення політичної стабільності в Україні. На підставі аналізу прогностичної, інформаційної, профілактичної, мобілізуючої, ліквідаційної, охоронної, контрольної функцій політичної безпеки наголошено, що у сучасних умовах політична безпека повинна розглядатися як поліструктурний інститут публічного адміністрування, який володіє системою організаційно-правових засобів щодо захисту політичних прав і свобод громадян, політичного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності від посягань із застосуванням силового захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. До особливої групи політичних засобів віднесено воєнні засоби, а також визначено місце воєнної безпеки у забезпеченні політичної безпеки як складової національної безпеки. Ключові слова: політична безпека, політична стабільність, національна безпека.
doi:10.33405/2078-7480/2020/4/75/220566 fatcat:tatomijbhba65ktxzdogywcy3u