J.W. Schot, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw, I, Techniek in ontwikkeling, waterstaat, kantoor en informatietechnologie

S. Leydesdorff
2001 BMGN: Low Countries Historical Review  
Recensies 103 niet verliesgevend was. Tot overmaat van ramp zette vanaf 1896 een daling van de koffiemarktprijzen in, zodat de NHM in 1898 de tijd gekomen achtte om Djolotigo voor nog geen ƒ3.400,-af te stoten. De geschiedenis van deze onderneming is een in vlotte stijl geschreven, afwisselend, verhaal. De behandeling van de financiële resultaten is echter een tropische regenbui van cijfers, die beter in tabelvorm tot hun recht zouden zijn gekomen. Verder zou de lezer met de vraag kunnen
more » ... zitten, waarom de koffiecultuur zich in de twintigste eeuw elders in Nederlands-Indië toch nog op een redelijk niveau wist te handhaven. Maar dit is natuurlijk geen bedrijfsgeschiedenis meer. W. L. Korthals Altes J. W. Schot, e. a., ed.. Techniek in Nederland in de twintigste eeuw, I, Techniek in ontwikkeling, waterstaat, kantoor-en informatietechnologie (Zutphen: Walburg pers, [Eindhoven]: Stichting historie der techniek, 1998, 400 blz., ƒ 89,50, ISBN 90 5730 036 2).
doi:10.18352/bmgn-lchr.5428 fatcat:qdsji6lny5bgfgpymz6o7qni5u