ISLOM ANDADALUSIYA DAVLATINING GULLAB YASHNASHIDA ISLOM DININING O'RNI

Rano Ulug'bekovna Izzatova
2020 Science and Education  
Mazkur maqolada Islom tarixini uchdan birini o'z ichiga olgan Andalusiya davlati haqida so'z boradi. Arablar Ispaniyani bosib olganlaridan so'ng bu yerdagi hayot butunlay o'zgarib ketganligi, jamiyatdagi madaniy hayotga islom dini ta'sir qilganligi, Andalusiyaning keyingi taraqqiyotida shubhasiz muhim axamiyatga ega bo'lganligini kuzatish mumkin.
doaj:4e4db886dfd34b838a2761a9867231ab fatcat:hdm5zqchs5dzfd7ngvaqrohggi