KANSER GELİŞİMİNDE İNFLAMASYONUN ROLÜ

Işıl Yıldırım
2019 Anadolu University Journal of Science and Technology - C. Life Sciences and Biotechnology  
ÖZET Karsinogenez hücre içsel ve hücre dışı süreçler, genom instabilitesi, proliferatif anormallik, yeniden programlama, stromal ortam ve anormal farklılaşma dâhil epitelyum ve mezenkimal geçişler arasında birden çok etkileşimin sonucudur. İnflamasyonun dikkate değer bir özelliği, hücresel çekirdeğin çoğunlukla aktivasyon yeteneği ve tümör oluşumu için gerekli moleküler kapasitedir. İnflamasyonun neden olduğu kanserin başlıca mekanik prensiplerini anlamak, son araştırmalarda yapılan
more » ... yapılan ilerlemeleri takip etmek önemli görüldüğünden, kanser ile ilgili sürecin mevcudiyetine dayanarak geçmiş ve şuandaki durumunun tartışılması gerektiği açıkça görülmektedir. Bu amaçla, bu derlemede kanser oluşumu, gelişimi ve ilerlemesinde inflamasyonun rolü, kanser ve inflamasyon ile ilişkili yolaklar hakkında bilgi vermek hedeflenmiştir. ABSTRACT Carcinogenesis is the result of the interplay of multiple cell-intrinsic and cell-extrinsic processes, which include genomic instability, proliferative abnormality, reprogramming of the stromal environment, and aberrant differentiation between epithelial and mesenchymal states. A remarkable feature of inflammation is the ability to activate the majority of cellular nuclei and molecular abilities necessary for tumor formation. It is clear that it is important to understand the main mechanical principles of the cancer causing the inflammation and to follow the progress made in recent researches, it is obvious that the past and present situation should be discussed based on the existence of the cancer related process. For this purpose, it was aimed to give information about the role of inflammation in cancer development, development and progression in this compilation, and the pathways related to cancer and inflammation.
doi:10.18036/aubtdc.412520 fatcat:nlfi7jkbl5a4ncm3ypkzhafmou