Letâyifül-Kudsiyyeye Dair Yazarı, Sunulduğu Kişi ve Telif Tarihi Hakkında Düşünceler

Abdülbaki ÇETİN
2002 Journal of Turkish Research Institute  
Ahmet Abdü1cebbaroglu'nun sade bir Türkçe ile kaleme aldığı mensur eseridir. ABSTRACT Latayif al-Kudsiyya is a prose manuscript, which is belonging to Old Anatolian Turkish. İ15 subject is the life of prophet Moharnmad. 115 auther, writing date and who it has presented hasn't been knowing up to date. in this study Latayif al-Kudsiyya is investigating by those means.
doi:10.14222/turkiyat372 fatcat:ayi6jcf5ujfqhc4pgnrdp6cmxq