Τα τριπτά εργαλεία από το Νεολιθικό οικισμό στη λίμνη Κορώνεια

Ελευθερία Νικολάου Αλμασίδου
2019
Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει τα λίθινα τριπτά εργαλεία που εντοπίστηκαν στο νεολιθικό οικισμό Κορώνεια. Ο οικισμός εντοπίστηκε 1.650 μέτρα ανατολικά της λίμνης Κορώνεια, από την οποία πήρε και το όνομά του, και βρίσκεται στο δυτικό τμήμα της λεκάνης του Λαγκαδά. Οι σωστικές ανασκαφές έφεραν στο φως ένα αρκετά μεγάλο πλήθος τριπτών αντικειμένων το οποίο περιλαμβάνει εργαλεία με κόψη, εργαλεία τριβής και κρούσης (παθητικά εργαλεία τριβής, τριπτήρες, γουδοχέρια, ακόνια, στιλβωτήρες,
more » ... τήρες), εργαλεία πολλαπλών χρήσεων, αλλά και διάφορα αντικείμενα, όπως αντικείμενα με οπή και με αυλάκωση και κεφαλές ροπάλων, καθώς και τμήματα πρώτων υλών και υποπροϊόντων κατασκευής των παραπάνω τεχνουργημάτων. Τα αντικείμενα μελετήθηκαν ως προς τα μορφολογικά χαρακτηριστικά, τις τεχνικές κατασκευής, τη χρήση, τις πρώτες ύλες και το αρχαιολογικό τους πλαίσιο με σκοπό την ανασύνθεση όλου του κύκλου ζωής τους από την επιλογή της πρώτης ύλης ως την τελική απόθεσή τους. Μέσα από τη συγκεκριμένη προσέγγιση αποπειράται η ανάλυση ζητημάτων, όπως η διαχείριση των εργαλείων στα πλαίσια της κοινότητας, ο ρόλος που είχαν στην καθημερινότητα των κατοίκων και κατ' επέκταση η κατανόηση διαφόρων πτυχών της καθημερινής ζωής στον οικισμό της Κορώνειας
doi:10.26262/heal.auth.ir.303950 fatcat:b7ifv2czq5fallodgiz6dgq2fa