Comparative study of efficacy of excimer light therapy vs. intralesional triamcinolone vs. topical 5% minoxidil for alopecia areata: an observational study
Skuteczność światła ekscymerowego, doogniskowego triamcynolonu i miejscowego minoksydylu w alopecia areata – badania porównawcze

Zo Nun Sanga
2015 Przegląd Dermatologiczny  
Introduction. Alopecia areata (AA) is a chronic inflammatory disease that involves hair follicles, and sometimes nails, caused by a T-cell mediated autoimmune mechanism. Current treatment modalities include corticosteroids (oral, topical or intralesional), minoxidil, contact sensitizers (DNCB, DPCP and SADBE), immunosuppressants (methotrexate or azathioprine), DMARDs (sulfasalazine), and phototherapy. Objective. To compare the efficacy of excimer light therapy, intralesional triamcinolone and
more » ... topical minoxidil. Material and methods. After taking consent, 40 patients were treated with excimer light, 46 patients with intralesional triamcinolone injection and 14 patients with 5% topical minoxidil. The results were compared by their photographs taken prior to treatment, at 2 months and 6 months of follow-up. Results. Among the excimer group, 21/32 (61.76%) patients with a single patch and 1/6 (16.67%) with multiple patches achieved > 50% hair regrowth. In the triamcinolone group, 23/30 (76.67%) with a single patch and 10/16 (62.5%) with multiple patches achieved > 50% hair regrowth, and in the minoxidil group, 4/12 (33.33%) with a single patch and none, i.e. 0/2, with multiple patches achieved > 50% regrowth. Conclusions. After comparing the efficacy of excimer light therapy, intralesional triamcinolone and 5% minoxidil, it was concluded that intralesional triamcinolone seems to be the most efficacious. Multiple AA patches were more resistant than a single patch. Scalp response was much better than beard. streszczenie Wprowadzenie. Alopecia areata (AA) jest przewlekłą chorobą zapalną dotyczącą mieszków włosowych i czasami paznokci, wywołaną procesami autoimmunologicznymi mediowanymi przez limfocyty T. Obecnie stosuje się następujące metody terapeutyczne: glikokortykosteroidy podawane ogólnie lub doogniskowo oraz stosowane miejscowo, minoksydyl, substancje uczulające kontaktowo (DNCB, DPCP, SADBE), leki immunosupresyjne (metotreksat, azatiopryna), leki modyfikujące choroby reumatyczne (sulfasalazyna) oraz fotototerapię. comparative study of efficacy of excimer light therapy vs. intralesional triamcinolone vs. topical 5% minoxidil for alopecia areata: an observational study skuteczność światła ekscymerowego, doogniskowego triamcynolonu i miejscowego minoksydylu w alopecia areata -badania porównawcze zo nun sanga
doi:10.5114/dr.2015.51921 fatcat:hqjltwsrajcidksbohqsgpsnlq