Balanceren tussen een taakverdeling en collegialiteit binnen de raad

L. in 't Veld
2016 Maandblad voor Ondernemingsrecht  
Balanceren tussen een taakverdeling en collegialiteit binnen de raad De verhouding tussen auditcommissieleden en overige commissarissen bezien in het licht van geagendeerde wet-en regelgeving M r . d r s . L . i n ' t V e l d * De auditcommissie heeft een vaste positie verworven binnen het Nederlandse vennootschapsrecht. Recente ontwikkelingen accentueren de onduidelijkheid die bestaat over de verhouding tussen auditcommissieleden en overige leden van de raad. De auteur meent dat het evenwicht
more » ... dat het evenwicht dient te worden bewaakt tussen een ver(der)gaande taakverdeling en het beginsel van collegialiteit binnen de raad.
doi:10.5553/mvo/2452313520160020506007 fatcat:ki4x6ufur5cd3fwcudllcrraym