Sants i cavallers, i també pagesos: herois literaris dels paisatges medievals

Ferran Garcia-Oliver
2022 Cuadernos de Geografía de la Universitat de València  
Durant els mil anys de duració de l'edat mitjana les imatges del paisatge evolucionen al ritme delcreixement –o el decreixement– econòmic i de les condicions mediambientals, però també en funciódels canvis operats en el sistema de valors. La natura salvatge, el bosc i els animals assumeixen papersi funcions distintes amb el pas dels segles. Aquest és l'objectiu del present article: detectar a través deles fonts literàries l'evolució i les modificacions en la percepció del paisatge de l'Occident medieval.
doi:10.7203/cguv.108-9.23644 fatcat:2nq6dw6mw5agrlnw44furtu7hq