Relation between bipolar mood disorder and seasonality of serum lipids

Kürşat Altınbaş, Aysel Özer, Cavide Çakmak, Erhan Kurt, E. Timuçin Oral
2010 Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences  
Researches ÖZET İki uçlu duygudurum bozukluğu ve lipit döngüselliği ilişkisi Giriş: Serum lipidleri ve duygudurum bozuklukları ilişkisi uzun yıllardır araştırılmaktadır. Son yıllarda yapılan araştırmalarla serum lipidlerinin mevsimsel döngüselliği gösterilmiştir. Buradan hareketle, epizodik ve döngüsel seyirli bir duygudurum bozukluğu olan iki uçlu bozuklukta serum lipidlerinin mevsimsel değişimini araştırmayı amaçladık. Yöntem: Bakırköy Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve
more » ... alıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Raşit Tahsin Duygudurum Merkezi'nde (RTDDM) iki uçlu duygudurum bozukluğu tanısıyla takip ve tedavisi sürdürülmekte olan hastalardan çalışmaya alınma-dışlama ölçütlerini karşılayan 79 hasta ve 38 sağlıklı kişinin, kontrollerde, 1 yıl boyunca her mevsimde, toplam dört kez serum lipidleri ölçülmüştür. Hasta ve kontrol gruplarındaki ortalama serum lipidleri ve mevsimsel değişimleri karşılaştırılmıştır. Bulgular: İki uçlu hastaların ortalama kolesterol ve TG düzeyleri tüm mevsimlerde kontrol grubununkiyle benzer bulundu. Öte yandan hastaların HDL düzeyleri ise, kış mevsimi dışında tüm mevsimlerde kontrol grubundan daha düşük bulundu. Serum lipidlerinin mevsimsel değişkenliği değerlendirildiğinde, yalnızca ilkbaharda HDL-kolesterol düzeylerindeki değişimin kontrol grubuna göre anlamlı farklılık gösterdiği saptanmıştır. Sonuç: Araştırmamızın kısıtlılıkları olmakla birlikte, iki uçlu hastalarda lipid döngüselliğini değerlendiren ilk çalışmadır. Hastalığın etiyolojisi ve seyrine ilişkin daha güçlü kanıtlar elde edebilmek için, karıştırıcı faktörlerin dışlandığı geniş izlem çalışmalarına gereksinim vardır. Anahtar kelimeler: İki uçlu duygudurum bozukluğu, lipitler, mevsimsellik ABSTRACT Relation between bipolar mood disorder and seasonality of serum lipids Introduction: The association between mood disorders and serum lipid levels has been evaluated for many years. Recently, it has been showed that serum lipid levels may have seasonal changes. From here, we aimed to evaluate seasonality of serum lipids in bipolar disorder which may be related with episodic and seasonal features. Method: Mean serum lipid levels and seasonal differences of serum lipid levels were compared between 79 patients with bipolar disorder type I, who were followed in Rasit Tahsin Mood Disorders Outpatient Unit of Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Research and Training Hospital for Psychiatry, Neurology & Neurosurgery and 38 healthy controls, for one year. Results: Mean cholesterol and triglyceride levels were similar between patients and controls for all seasons. Mean serum HDL levels were lower for all seasons, except winter in patients with bipolar disorders. When seasonal changes in lipid levels were evaluated, the only significant difference among the two groups was changes in spring HDL levels. Conclusions: This is the first study that evaluates seasonality of lipid levels in bipolar patients, although it has some limitations. Long term, big sample-sized follow-up studies are required to get strong evidence for understanding aetiology of illness related with lipid levels among bipolar patients.
doi:10.5350/dajpn2010230303t fatcat:vmsqsvm3mjcsnnra2h6mhqwitm