Истина патриотизма или патриотизм истины? Размышления о П. Чаадаеве

G. E. Aliaiev
2017 Granì  
Досліджене листування П. Я. Чаадаєва з метою більш змістовної експлікації його відомих положень про співвідношення між любов'ю до істини і любов'ю до батьківщини. Позиція Чаадаєва охарактеризована як «філософський консерватизм» (С. Франк). Виявлено, що, за певної еволюції поглядів, позиція філософа завжди ґрунтувалась на інтуїції християнської істини, істини Царства Божого, і це визначало його позитивне ставлення до універсалізму і негативне – до національної обмеженості. Систематизовані
more » ... ти Чаадаєва, який стверджував, що національна ідея як така, у своїй обмеженості і протиставленні універсалізму, є реакційною ідеєю. У той же час встановлено, що універсалізм Чаадаєва не означав космополітизму, а являв собою патріотичну ідею. Показано, що патріотизм Чаадаєва – це любов до майбутнього своєї батьківщини, яка ґрунтується на з'ясуванні та подоланні її історичних помилок. Продемонстровано актуальність критики Чаадаєвим «псевдо-» або «квазі-» патріотизму.
doi:10.15421/1717101 fatcat:65xfkloq35asplsrit57hvlzty