Public relation zaczyna się w domu – istota komunikacji wewnętrznej

Paulina Maruszak
2014 Toruńskie Studia Bibliologiczne  
Streszczenie: Artykuł omawia istotę praktyki wewnętrznego public relations we współcześnie funkcjonujących firmach, przedstawia najpopularniejsze narzędzia tejże komunikacji, analizuje skuteczność współdziałania z pracownikami. Niegdyś wewnętrzne public relations było doceniane jedynie przez zagraniczne organizacje. W dzisiejszych czasach polskie przedsiębiorstwa dostrzegają istotę dziedziny, wkomponowując ją w podstawowy zakres swojej działalności. Komunikacja wewnętrzna stała się nieodzownym
more » ... ła się nieodzownym elementem public relations, dopełniającym rynkowe powodzenie organizacji. Wewnętrzne public relations ma na celu nie tylko bieżące informowanie pracowników, ale również ich motywowanie i edukowanie. Identyfikacja kadry z firmą, dbałość o jej reputację to efekt prawidłowo prowadzonej polityki przedsiębiorstwa. Sposób postrzegania firmy wewnątrz, jej struktur determinuje sposób prezentowania jej na zewnątrz, zatem wizerunek wśród pracowników i współpracowników oddziałuje na treść komunikatów i opinii przedstawianych poza siedzibą. Pracownicy w sposób naturalny mają dostęp do organizacji "od kuchni". Znają złożoność i niedoskonałość procesów, dlatego też są najlepszym medium perswazyjnym. Sztuka public relations polega na właściwym doborze instrumentów, które pozwolą osiągnąć zamierzony przekaz informacyjny, ale również sprzężenie zwrotne. Misja wewnętrznego public relations polega na zwiększeniu udziału pracowników w życiu firmy oraz ukształtowaniu wśród nich postawy lojalności i solidarności z organizacją.
doi:10.12775/tsb.2014.007 fatcat:qmoou7sjrba53clwrx4njmp5ii