SDÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FEN DERGİSİ (E-DERGİ). 2007, 2(2), 180-187 TOKAT BALLICA MAĞARASI SU ALTI NUMUNELERİNİN IRSL YÖNTEMİ İLE EŞDEĞER DOZ TESBİTİ THE DETERMINATION OF EQUIVALENT DOSE WITH IRSL METHOD FOR UNDERWATER SAMPLES FROM TOKAT-BALLICA CAVE

Mustafa Bölükdemir, Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü
unpublished
Özet: Optik Uyarmalı Lüminesans yöntemi özellikle 1985'den beri arkeolojik ve jeolojik numunelerin eşdeğer doz tespitinde ve tarihlendirilmesinde yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Bu yöntemde, feldspat numuneler için en uygun uyarma dalgaboyu infrared'dir ve bu durumda işlem İnfrared Uyarmalı Lüminesans (IRSL) olarak adlandırılır. Tarihlendirme işleminin en önemli adımlarından birisi eşdeğer doz (Paleodoz-Toplam doz) ölçümüdür. Bu çalışmada, içinde doğal oksijenli ortam üreten Tokat-Ballıca
more » ... ten Tokat-Ballıca Mağarasından alınan numunelerin eşdeğer doz ölçümleri tek tablet ilave doz (SAAD) ve tek tablet yeniden oluşturma ilave doz (SARA) yöntemleri kullanılarak hesaplanmıştır. Çevresel şartların, tarihlendirme işlemlerinde önemli bir parametre olduğu sonucuna varılmıştır. Abstract: Particularly since 1985, Optically Stimulated Luminescence Technique has been intensively used in determination of equivalent dose and dating of archeological and geological materials. In this method, the most suitable wavelength is infrared to stimulate the feldspar sediments, and in this case it is called Infrared Stimulated Luminescence (IRSL). One of the most important steps in dating is the measurement of equivalent dose (Paleodose). In this study, equivalent dose determination of sediment obtained from Tokat-Ballıca Cave that is formed medium with natural oxygen itself is calculated using Single Aliquot Additive Dose (SAAD) and Single Aliquot Regeneration Additive Dose (SARA) processes. The conclusion is drawn that the environmental conditions is an important parameter for the determination of equivalent dose in dating.
fatcat:lgmltukknfeolhfog7vs6t66zi