Stenosis pylori – a
Zwężenie odźwiernika –

Robert Szyca, Radosław Źródlewski, Krzysztof Leksowski
2012 Gastroenterology Review  
Słowa kluczowe: zwężenie odźwiernika, uwięźnięta przepuklina brzuszna, operacja naprawcza przepukliny.
doi:10.5114/pg.2012.29885 fatcat:m4au7uduofhfhmxio3dnvzqcte