ZNACZENIE OKOLICZNOŚCI ŁAGODZĄCYCH W ADHORTACJI AMORIS LAETITIA PAPIEŻA FRANCISZKA. WIELOŚĆ INTERPRETACJI

Marian Machinek
2018
ZNACZENIE OKOLICZNOŚCI ŁAGODZĄCYCH W ADHORTACJI AMORIS LAETITIA PAPIEŻA FRANCISZKA. WIELOŚĆ INTERPRETACJI WPROWADZENIE W toczącej się nieprzerwanie od momentu ukazania się adhortacji papieża Franciszka Amoris laetitia dyskusji uwaga komentatorów koncentruje się zazwyczaj na implikacjach pastoralnych w odniesieniu do spornej praktyki sakramentalnej osób żyjących w tzw. "sytuacjach nieregularnych". To zawężenie sprawia niestety, że wiele innych cennych, zawierających trafne, realistyczne, a
more » ... alistyczne, a przede wszystkim zgodne z duchem Ewangelii refleksje fragmentów tego papieskiego dokumentu pozostaje niezauważonych i niedocenionych. Nie można jednak nie dostrzec tego, że wspomniane sporne fragmenty Amoris laetitia dotyczą nie tylko kwestii pastoralnych, ale także fundamentalnych, po części również dogmatycznych. Chodzi tu nie o drugorzędne kwestie praktyczne, ale o rozumienie małżeństwa, Eucharystii i grzechu. W odniesieniu do sytuacji nieregularnych Franciszek, przywołując dokument końcowy synodu o rodzinie, podkreśla w Amoris laetitia, że kluczem odniesienia do osób znajdujących się w takich sytuacjach jest "przyjęcie, towarzyszenie [...] cierpliwie i z delikatnością" 1 . W sytuacji rozpadu więzi małżeńskiej Kościół nie pozostawia małżonków samym sobie, jak uczy nie tylko papież Franciszek, ale także jego poprzednicy na Stolicy Piotrowej. Franciszek proponuje jednak nowe podejście, bazujące na rozróżnieniu zaistniałych sytuacji. Przedmiotem niniejszego artykułu jest jedno z kluczowych pojęć w zaproponowanym przez papieża Franciszka nowym postępowaniu wobec osób żyjących w tzw. sytuacjach nieregularnychpojęcie "okoliczności łagodzących". W powiązaniu z innym ważnym wyrażeniem, jakim jest "prawo stopniowości", ma ono przyczynić się, jak chce Franciszek, do lepszej integracji, włączenia w życie Kościoła osób, których życie (jeszcze) nie
doi:10.24425/119350 fatcat:bvoi6dgznzgkrgzjotjb6zkod4