Evaluation of needs for therapeutic monitoring of digoxin in a tertiary hospital

Justina Penkauskaitė, Romaldas Mačiulaitis, Birutė Varanavičienė, Irena Milvidaitė, Birutė Tarutienė
2009 Medicina  
Objectives. To collect the data about the consumption of digoxin, evaluate the tendencies towards usage of this drug during 2004-2007, and to find departments, which cover the main part of digoxin consumption in a tertiary hospital. To evaluate the intensity of serum digoxin concentration measurements during 2005-2007. Material and methods. Our study was carried out in a tertiary hospital with 2600 beds and 63 departments. Consumption of digoxin is expressed in defined daily doses per 100
more » ... ed beds daily during 2004-2007. All serum concentration measurements in 2005-2007 were evaluated. Results. The main consumers of digoxin in 2007 were the Units of Endocrinology, Pulmonology and Immunology, Cardiology II, Neurosurgical Reanimation and Intensive Care, Neurology, Eye Disorders I, Intensive Care Unit of Cardiology; they consumed 51.05% of total digoxin. In total, 58 digoxin measurements were performed in 2005, 89 in 2006, and 64 in 2007. The intensity of serum concentration measurements for digoxin is 1/147 (one measurement for 147 defined daily doses) in 2005, 1/89 in 2006, and 1/107 in 2007. These results show that intensity of serum digoxin concentration measurements is low. Conclusions. Twenty-two out of the 63 departments cover 90% of digoxin consumption per year. The changes in digoxin consumption were not statistically significantly different in 2004-2007. There was a tendency towards an increase in serum digoxin concentration measurements during the 3-year period. Digoxin concentration outside therapeutic ranges was established in about half of all cases in 2005-2006, but there was an increase in normal serum concentration in 2007. Raktažodžiai: racionalumas, apibrėžtoji dienos dozė, vaisto vartojimo įvertinimas, digoksinas. Santrauka. Tyrimo tikslas. Surinkti duomenis apie digoksino suvartojimą, įvertinti šio vaisto vartojimo pokyčius 2004-2007 m. ir nustatyti daugiausia digoksino vartojančius tretinio lygio ligoninės skyrius. Įvertinti digoksino serumo koncentracijos matavimų intensyvumą 2005-2007 m. Tyrimo medžiaga ir metodai. Studija atlikta tretinio lygio ligoninėje, turinčioje 63 skyrius bei 2600 lovų. Digoksino suvartojimas 2004-2007 metais išreikštas apibrėžtųjų dienos dozių skaičiumi 100 lovadienių. Įvertinti visi 2005-2007 m. atlikti digoksino koncentracijos tyrimai.
doi:10.3390/medicina45010007 fatcat:b3v5zjjpazazlbl7qctczgbgdu