Pomnik w Uroczysku Jaroszówka – świadek akcji komasacji gruntów w II Rzeczpospolitej

Karol Łopatecki, Radosław Poniat, Ewa Zalewska
2014 Pogranicze Studia Społeczne  
wprowadzenie Badania nad pamięcią historyczną można opisać jako kierunek charakteryzujący się wielością perspektyw, ujęć teoretycznych, technik analitycznych. Stanowi takiemu trudno się zresztą dziwić w kontekście pokaźnego zbioru dyscyplin, z których wywodzą się badacze podejmujący takie zagadnienia. Nie zaskakuje, że socjologowie, literaturoznawcy, antropologowie czy też historycy sięgają w swych dociekaniach do odrębnych tradycji, wykorzystują specyficzne dla swej dyscypliny metody badawcze,
more » ... szczególną uwagę kierują na inne zagadnienia. W polskiej literaturze przedmiotu na istnienie takiej polifoniczności kilkukrotnie już zwracano uwagę. Przypomnieć wystarczy bogaty (a przecież wciąż niekompletny!) przegląd poszczególnych perspektyw przedstawiony przez Radosława Poczykowskiego [Poczykowski 2012]. Wydaje się jednak, że mimo takiej różnorodności wciąż w badaniach nad pamięcią historyczną wskazać można na istnienie pewnych elementów powszechnie występujących. Jednym z nich byłoby z pewnością, charakterystyczne dla nurtu, szczególne zainteresowanie pamięcią narodów i grup etnicznych. Badacze tacy jak Pierre Nora, Benedict Anderson czy Eric Hobsbawm uznali kwestię kształtowania (lub kreowania) oraz trwania pamięci wielkich grup społecznych za zagadnienie warte szczególnej uwagi [Kończal 2009: 213]. Skupienie obserwacji na poziomie makro charakteryzuje też większość rodzimych prac poświęconych
doi:10.15290/pss.2014.23.05 fatcat:gyblel22pjd7fgzegn7qflv43y