TUBAL GEBEL‹K RÜPTÜRÜ NEDENL‹ AN‹ ÖLÜM OLGUSU * Case of sudden death cause of tubal pregnancy rupture

Ümit Ünüvar, Atilmifi, Bülent Fiam, Elif Akyildiz, Osman Öztürk, O¤uzhan Ek‹zo⁄lu
2007 Cilt   unpublished
fatcat:ardfpqplp5crzlladba5datjnm