Burdur Müzesi nden Bir Grup Kalıp Yapımı Kâse

Hüseyin METİN
2015 Journal of International Social Research  
Öz Kalıp yapımı kâseler Hellenistik Dönemin önemli formlarından birisidir. Hemen her Hellenistik yerle imde rastlanan bu kâseler yarı küresel formlu, kulpsuz ve ayaksız, genellikle dı yüzleri kabartma bezemelerle süslenen içki kaplarıdır. M.Ö. 3. yüzyılın ortalarından biraz sonra Atina'da ortaya çıkan kalıp yapımı kâseler metal kaplardan esinlenilerek üretilmi lerdir. Anadolu'da ise yo un olarak M.Ö. 2. yüzyılda üretilmi lerdir. Bu makalenin konusu Burdur Müzesi' nde te hir salonu ve depoda yer
more » ... alan Müze'ye satın alma yoluyla kazandırılmı on üç adet kalıp yapımı kâsedir. Kâseler genel olarak yerel Pisidia ve Kabalia kâselerinin özelliklerini ta ımaktadır.Müzedeki kâseler benzer örnekler yardımıyla M.Ö. 2. yüzyıldan M.Ö. 1. yüzyılın ortalarına tarihlendirilmi tir. Abstract Mould made bowls are one of the important forms from Hellenistic period. These bowls which encountered at every Hellenistic settlement are drinking cups with hemispherical shape, handleless or bottomless and generally decorated with relief ornaments on the outer side. Mould made bowls were started to be produced with the inspiration of metal bowls and appeared in Athens just after the middle of 3 rd century B.C. They were produced densely in the 2nd century B.C. in Anatolia. The subject of thic article is thirteen mould made bowls in Burdur Museum which were acquired by purchasing existing at exhibiting and deposit of the museum. Bowls carry on locale Pisidia and Cabalia bowls' attribution in general. Bowls in the museum are dated from 2nd century B.C. to the middle of 1 st century B.C. with paralel axample.
doi:10.17719/jisr.20153710618 fatcat:la3vxdp65fd3jl5ajx5blskj2i