Sverre Bagge: En kort introduksjon til Snorre Sturlason. Historiker og dikter

Jon Gunnar Jørgensen
2020 Heimen  
doi:10.18261/issn.1894-3195-2020-03-07 fatcat:g36kxpevpnhr3ass7le2grvx2y