Ozone and Its Importance of Seafood Processing Facilities

Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt, T Baygar, D Yıldız, Y Alparslan, T Baygar, D Yıldız
2012 Electronic Journal of Food Technologies   unpublished
Özet Ozon gıda endüstrisi başta olmak üzere su ürünleri işleme tesislerinde de kullanım sahası bulunan antimikrobiyal özelliğe sahip bir maddedir. Özellikle bakteri, küf gibi mikroorganizmaların sebep olduğu hastalıkların önlenmesinde oldukça yararlı bir bileşiktir. Gaz ve sıvı fazda yüzey alanları başta olmak üzere değişik alanlara uygulanabilmektedir. Özellikle su ürünleri işleme fabrikalarında yüzey ve alet/ekipman temizliğinin yanı sıra son yıllarda su ürünlerini kontamine edebilecek
more » ... ganizmaların yok edilmesinde, balık etinin renk, parlaklık ve arzu edilmeyen kokusunun düzeltilmesinde de başarı ile kullanılmaktadır. Bu derlemede su ürünleri işleme sektörü başta olmak üzere gıda endüstrisinde ozon uygulamaları hakkında genel bilgilere yer verilmiştir. Anahtar Kelimeler: Ozon, su ürünleri, su ürünleri işleme tesisleri, hijyen. Abstract Ozone is a substance with antimicrobial properties used in food industry and processing facilities of fish products in particular. It is beneficial chemical for preventing diseases caused by bacteria and fungi. It can be applied in the form of gas or liquid to different places in a food processing plant especially surface areas. Particularly it is used with success at fish processing factories to provide surface hygiene of tool/equipment and to eliminate microorganisms that can cause contamination of the food and improve the color, luminosity and and prevent the formation of undesirable odor of fish meat. In this review the general information were given about ozone implementation in food industry especially in fish processing sector.
fatcat:ko2x35ckmvhqpekxey6ffpjhh4