Türkiye'de Bankacılık ve Finans Eğitiminin Kalitesini İyileştirmek İçin, Yapılması Gerekenler Hakkında Çeşitli Öneriler

Murat KESEBİR, Bülent GÜNCELER
2019 İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi  
İntihal /Plagiarism: Bu makale, en az iki hakem tarafından incelenmiş ve intihal içermediği teyit edilmiştir. / This article has been reviewed by at least two referees and scanned via a plagiarism software.
doi:10.15869/itobiad.471514 fatcat:5gnvhnfdevdahpyiblq33vmcma