"için" Edatının Tarihî Türk Lehçelerindeki Kullanımları

Ali TAN, Songül ŞEN
2022 Kesit Akademi  
Prepositions are structures that don't have a grammatical meaning on their own, as well as provide the emergence of new phrases by combining with other meaningful elements (words or groups of words) in the 1 Bu çalışma, ikinci yazarın birinci yazar danışmanlığındaki yüksek lisans tezinden türetilmiştir. This study is derived from the second author's master's thesis under the supervision of the first author.
doi:10.29228/kesit.64986 fatcat:7x5d4q657bfvhpkopqwekscqwa