Oružani prepad - nova opasnost na radnom mjestu

Vesna Miočić
2016 Sigurnost  
SAŽETAK: Akutni životno ugrožavajući stresni događaj na radnom mjestu predstavlja ozljedu na radu, te se u godišnjem izvješću o ozljedama na radu i profesionalnim bolestima prijavljuje mjerodavnim inspekcijskim službama. Cilj rada je analizirati strukturu prijavljenih ozljeda na radu od poslodavca za radno mjesto priređivač igara na sreću (PINS) u razdoblju od 2009. do 2013. godine s osvrtom na učestalost i posljedice oružanog prepada na prodajnim mjestima PINS-a. Na temelju dostupnih godišnjih
more » ... izvješća o ozljedama na radu i profesionalnim bolestima u razdoblju od 2009. do 2013. godine statistički su obrađeni i analizirani podaci za radno mjesto PINS. Protupravno djelovanje treće osobe (oružani prepad) glavni je uzrok svih ozljeda na samom radnom mjestu (od 82 do 92 %). Uspoređujući spolnu distribuciju ozljeda na radu u PINS-u, do 79 % čine žene. U 73 % svih zabilježenih slučajeva ozljeda na radu radilo se o psihičkoj traumi kao posljedici protupravnog djelovanja treće osobe. Uvid u literaturne podatke pokazuje kako osobe nakon oružanog prepada doživljavaju akutni stresni poremećaj unutar prvog tjedna, te započinju izvanbolnički psihijatrijski tretman koji često prerano prekidaju. U 27 % slučajeva razvije se djelomični posttraumatski stresni poremećaj (PTSP) koji zbog prekida liječenja postaje trajan, a u 5 % dolazi do trajnog gubitka radne sposobnosti. Poslodavac je prepoznao opasnost od trajnih posljedica psihičke traume na radnu sposobnost, te je ujedno i organizirao preventivne strategije. Međutim, još postoje mjere kojima se preventivna strategija može upotpuniti u smislu poboljšanja tehničkih uvjeta rada, praćenje i skrb žrtava oružanih prepada od stručnih zdravstvenih radnika i psihologa da bi se spriječila progresija akutnog stresnog događaja u kroničnu psihičku bolest.
doi:10.31306/s.58.2.3 fatcat:iwod3osn6jcmpflhaqn277zcwq