IMPACT OF VARIOUS FACTORS ON THE POLYETHYLENE WEAR RATE IN TOTAL HIP ARTHROPLASTY

R. M. Tikhilov, M. I. Shubnyakov, A. A. Boyarov, A. O. Denisov, I. I. Shubnyakov
2018 Travmatologiâ i Ortopediâ Rossii  
doi:10.21823/2311-2905-2018-24-1-18-28 fatcat:ybqhe6xp75dbnivlxte5hwebfm