СУЧАСНА ПАРАДИГМА ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПЕДАГОГІЧНИХ ЗВО

Роман Медведєв, Неліна Хамська
2022 ГРААЛЬ НАУКИ  
Нині важливим пріоритетом розвиненої країни та стратегією розвитку є курс на покращення якості освіти і, в першу чергу, ефективне впровадження інформаційних та комунікаційних технологій в освітню галузь. Для країн Європейського Союзу та інших економічно стабільних країн світу застосування комп'ютерних технологій, розвиток дистанційних форм навчання, розвиток інститутів відкритої освіти є чи не найважливішими завданнями сьогоденних державних програм.Якщо для багатьох країн світу дистанційне
more » ... ння вже давно займає окремий щабель та має неабияку популярність, то більшість українських закладів вищої освіти не мають такого досвіду, а тому на українські освітяни сьогодні проходять складний період адаптації до нових освітніх реалій.У статті проаналізовано сучасну парадигму організації дистанційного навчання у педагогічних закладах вищої освіти та проаналізовано власний педагогічний досвід організації дистанційного навчання майбутніх педагогів в єдиному інформаційному освітньому середовищі на базі LMS Collaborator.
doi:10.36074/grail-of-science.24.12.2021.080 fatcat:4tqwbrylgzgsfn7ojjihosptv4