TAŞIT KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİ, AĞRI İLİ ÖRNEĞİ

Ahmet YAKIN
2022 Zenodo  
Teknolojideki ilerlemeler hayatımızda bir takım kolaylıklar sunarken diğer taraftan çevrede telafisi mümkün olmayan bir takım tahribatlarda meydana getirmektedir. Motorlu karayolu taşıtları olarak günümüzde popüler olarak çevreye duyarlı elektrikli taşıtlar, güneş enerjili taşıtlar ve hidrojen yakıtlı taşıtları sayabiliriz. Son zamanlarda yapılan çalışmalarda taşıtlarda kullanılan ve küresel ısınmaya sebep olan fosil kaynaklı yakıt tüketiminin zararlı etkilerini azaltmak için yakıt içerisine
more » ... takım katkı maddeleri eklenmektedir. Bu çalışmada, Ağrı ilini çevreleyen yollarda taşıt sayımları yapılarak taşıt kaynaklı zararlı emisyon miktarları belirlenmiştir.Ağrı ilinde taşıt kaynaklı atmosfere verilen emisyon miktarı, CO, NOx, VOC ve PM sırasıyla yaklaşık olarak yıllık, 455.24 ton, 117.30 ton, 72.18 ton ve 15.01 ton olarak bulunmuştur
doi:10.5281/zenodo.7496524 fatcat:raiducsfdfen5fuwrjj5z5hlbi