Ninety years of geographical library

Martina Frelih, Ida Knez Račič, Lucija Miklič Cvek, Janja Turk
2009 Dela  
Izvleček Članek predstavlja devetdeset let delovanja knjižnice Oddelka za geografijo, ki je po velikosti fonda druga največja knjižnica na Filozofski fakulteti v Ljubljani in osrednja visokošolska knjižnica za geografijo. Opisani so njen nastanek, prostorske spremembe, razvoj knjižnične zbirke, kader knjižnice in knjižnični katalogi. Pomemben del knjižničnega fonda je kartografsko gradivo, ki se ga hrani v kartografski zbirki. Knjižnica nudi različne storitve -poleg najpomembnejše izposoje
more » ... ničnega gradiva je to izobraževanje uporabnikov, izdelovanje bibliografij, dostop do informacijskih virov in objavljanje Biltena novosti. V sklepnem delu so podani načrti za prihodnost knjižnice. Ključne besede: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, geografska knjižnica, razvoj knjižnice NINETY YEARS OF GEOGRAPHICAL LIBRARY Abstract The article presents the ninety years of activity of the library at the Department of Geography whose holdings rank it as the second biggest library at the Faculty of Arts as well as the main high-school geographical library. Described are its formation, the changes of its location, its employees, the development of the library holdings, and the catalogues. The cartographic material stored in the map room figures an important part of the library holdings. Various services are offered to library's users -borrowing of the library material, training of users, making of bibliographies, access to the information sources, and the publishing of Bilten novosti. The plans for the future are presented in the closing part.
doi:10.4312/dela.32.7.135-153 fatcat:ovhswtn7evb6loxf2agwebivbq