TÜRK KÜLTÜRÜNDE "SELAMLAŞMA" VE "VEDALAŞMA" HAKKINDA GENEL BİR DEĞERLENDİRME

Ahmet KESKİN
2017 Turk Dunyasi Dergisi  
Özet: Bu çalışmada, kişiler arası temel iletişimi sağlayan ve alışılagelmiş niteliği taşıyan "selamlaşma" ve "vedalaşma" eylemlerinin, Türk kültürünün eski çağlarından günümüze kadar nasıl gerçekleştirilmiş olduğu konusu ele alınmıştır. Bu kapsamda öncelikle, günümüzde selamlaşma ve vedalaşma amacıyla yaygın olarak kullanılan söz ve davranış kalıpları üzerinde durulmuştur. Ardından, Türk dili ve kültürü tarihi üzerinde çalışan araştırmacıların konuyla ilgili ortaya koyduğu bilgiler aktarılmış
more » ... bunların değerlendirmesi yapılmıştır. Çalışmanın devamında, günümüzde Türk dünyasının farklı coğrafi bölgelerinde yaşayan Türk boyları arasında tarihî süreçte selamlaşma ve vedalaşma süreçlerinde kullanılan sözcük ve ifadeler, köken özellikleri dikkate alınarak belirli gruplara ayrılmış ve bu gruplar altında incelenmiştir. Ortaya konulan tüm bu verilerden hareketle, Türk kültüründe selamlaşma ve vedalaşma eylemlerinin hangi sözcük, ifade ve davranış kalıplarıyla gerçekleştirildiği konusunda ulaşılan sonuçlar paylaşılmıştır. Çalışmanın sonuna, Türk boyları arasında selamlaşma ve vedalaşma işlevinde kullanılan ifadelerin karşılaştırmalı olarak izlenebilmesi için, selamlaşma ve vedalaşma ile ilgili sözcük ve ifadeleri gösteren bir tablo eklenmiştir. Türk Dünyası 43. Sayı 126 zed within Turkish culture from ancient times to present day. First of all, the sayings and behaviors used as a way of greeting and saying goodbye are primarily emphasized to this extent. Then, the information conveyed from researches working on Turkish language and culture is considered. In the continuation of the study, the words and structures were used referring greeting and saying goodbye among Turkish tribes living in various parts of Turkish world are detected, divided into certain groups considering the origin of words, and then evaluated. In the light of references of these data, an inference about how the greeting and saying good bye in Turkish culture is performed was done. In order to compare the words and structures used for greeting and saying goodbye among the Turkish tribes, a table, which include the list of words used for greeting, is attached to the end of the study.
doi:10.24155/tdk.2017.8 fatcat:poyhmbon6zfrja6kw2mqb55xhq