Trends of Doctoral Dissertations that have been Defended at Specialized Academic Council of the Main Astronomical Observatory of the NAS of Ukraine in 1991-2016

I.E. Vasilyeva
2017 Science and innovation  
1 Зараз захисти проводяться за 4 спеціальностями: 01.03.01 -«Астрометрія і небесна механіка», 01.03.02 -«Астрофізика, радіоастрономія», 01.03.03 -«Геліофізика і фізика Сонячної системи» та 05.07.12 -«Дистанційні аерокосмічні дослідження». Метою статті є виявлення тенденцій та оцінка рівня докторських дисертацій, які було захищено в спеціалізованій вченій раді при Головній астрономічній обсерваторії НАН України з 1991 до 2016 року. Показано зниження кількості захистів протягом року, що
more » ... загальній тенденції поступового зменшення кількості співробітників в галузі науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт в Україні, а також збільшення середнього віку дисертантів. Разом з тим, за цей час суттєво зросла кількість жінок, які захистили докторську дисертацію. Рівень цитування публікацій дисертантів та їх середній індекс Гірша є стабільними. Загалом рівень докторських дисертацій, захищених в Головній астрономічній обсерваторії, залишається високим протягом всього періоду незалежності України. К л ю ч о в і с л о в а: наука, наукометрія, індекс Гірша.
doi:10.15407/scine13.06.056 fatcat:surfha7izrd3tcvindezkbch2u