Tác dụng chống viêm, giảm đau họng của viên nang mềm Tecan trên bệnh nhân viêm họng cấp do virus tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Vũ Việt Hằng, Phạm Thị Bích Đào, Trần Thị Minh Quyên
2022 Tap chi nghien cuu y hoc  
Nghiên cứu nhằm đánh giá tác dụng chống viêm, giảm đau họng của viên nang mềm Tecan trên bệnh nhân viêm họng cấp do virus. 60 bệnh nhân được chia 2 nhóm: nhóm I gồm 30 bệnh nhân dùng giả dược, nhóm II gồm 30 bệnh nhân được điều trị bằng viên nang mềm Tecan. Kết quả cho thấy: Sau 7 ngày điều trị, tình trạng viêm và đau họng ở cả 2 nhóm đều giảm so với trước điều trị có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. Sự cải thiện các triệu chứng ở nhóm II hiệu quả hơn nhóm I có ý nghĩa thống kê với p < 0,05.
doi:10.52852/tcncyh.v157i9.911 fatcat:hlu33lqjsna4zfkdlxhioxl3cq