Душан Берић, Српско питање и политика Аустроугарске и Русије 1848–1878., Београд 2000, стр. 636

МАРА ШОВЉАКОВ
2020 ГЛАСНИК УДРУЖЕЊА АРХИВСКИХ РАДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  
Aутор др Душан Берић је универзитетски професор респектабилне науч-не каријере, присутан више деценија на културној мапи са низом значајних научних остварења у области историјских наука. Књига Српско питање и поли-тика Аустроугарске и Русије 1848–1878, у издању Гутенбергове галаксије, није изгубила актуелност јер указује на драматичне сукобе везане за геополитичке интересе великих сила и тежњу Срба да остваре национално уједињење. Сло-жена динамика дешавања условила је да, поред Предговора и
more » ... ључка, рад буде структурно подељен на осам глава. Запажено место и помоћ читаоцу пру-жа Индекс, дат у необичајеном обиму (стр. 545–631). Тежина српског питања у време нестајања Турске царевине условила је комплексан истраживачки рад, сажимање резултата и научно мишљење. Пред читаоцем је захтевна књига у смислу ангажованог читања и промишљања осетљивих геополитичких питања. Реафирмацијa теме и дела указује на релевантан значај дела и намеће потребу поновног издавања.
doi:10.7251/guars1911026 fatcat:jz6rhdltrvdhdgnkylxkcmbxoi