Problem solutions
Řešení úloh

1933 Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky  
This paper has been digitized, optimized for electronic delivery and stamped with digital signature within the project DML-CZ: The Czech Digital Mathematics Library http://project.dml.cz R 125 Tak mnohé hory na dně mořském dosahují výšky 5000 m, dokonce v Jižním oceánu až 850O m. (Vyňato z časopisu »Vynálezy a po kroky«.) ŘEŠENÍ ÚLOH. (Texty úloh zde řešených jsou otištěny v 1. čísle Rozhledů matem.přírodovědeckých letošního ročníku.) Z matematiky. 1. úl. Řešil p. Jan Kazimour, VII. r. v Písku.
more » ... r, VII. r. v Písku. Budiž V průsečík přímek m, n, VX osa úhlu (m, n), dále AA X kolmice* z bodu A spuštěná na VX. Sestrojme V Z tak, aby «3C A X VZ = 45°. Přímka V Z je afinní s přímkou m. Je-li P průsečík přímek ra. AA V dále Q průsečík, přímek V Z, AA t , pak jest A-P : A X Q = b : a. Sestrojme na přímce AA± bod G tak, aby A X A : A-fi = .^P : A X Q. Pak je G bodem afinním k bodu A... Osa úsečky VC protne VX ve středu elipsy, t. j. ve středu kosočtverce* žádaného. Tím je úloha řešena. 2. úl. _Řesil p.
doi:10.21136/cpmf.1933.108815 fatcat:h52wjqtjjndebdrx4ntrbyikqi