INTERNATIONAL ASSESSMENT OF THE SOCIO-ECONOMIC SITUATION OF UKRAINE
ІНДЕКСИ ЯК КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ МІЖНАРОДНОЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ

Yuliia Chaliuk
2020 Herald UNU. International Economic Relations And World Economy  
Анотація. Стаття присвячена ролі рейтингових агентств в оцінюванні соціально-економічного розвитку України. Використання методів структурно-факторного й кластерного аналізу дало можливість автору здійснити групування та ранжування країн із подальшим поділом їх на соціально-економічні кластери, а також ідентифікувати мультиагентні критерії соціально-економічної динаміки та провести комплексне інтегральне оцінювання місця України в міжнародних рейтингах. Застосування комбінованої оцінки дасть
more » ... у ретельно оцінити стан, у якому перебуває українське суспільство, знайти шляхи покращення та вирішення соціально-економічних проблем, активізації державної політики й залучення до цього процесу іноземних та українських фірм, банків, страхових і трастових компаній, міжнародних організацій. У 2020 році Україна зіштовхнулася з пандемією коронавірусу, яка є серйозною загрозою соціально-економічному зростанню країни. Українська влада повинна забезпечити доступ до кредитування тим, хто найбільше постраждав від поширення коронавірусу, малому та середньому бізнесу. Ключові слова: соціально-економічний розвиток, комбінована оцінка, інтегральний показник, кластерний аналіз, рейтингове оцінювання, пандемія. Вступ та постановка проблеми. Рівень економічної стабільності впливає на конкурентну позицію держави, що є одним з найважливіших критеріїв оцінки ефективності соціально-економічного розвитку країни та її добробуту. Високі показники економічної динаміки є базою для забезпечення соціальної сфери, росту доходів населення, рівня та якості його життя. Аналіз інформації міжнарод-них рейтингових агентств допоможе спрямувати державну політику на стабілізацію соціально-економічної сфери, знайти шляхи подолання кризових явищ в економіці України, особливо під час пандемії коронавірусу Covid-19. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Оцінюванням соціально-економічного розвитку України на основі даних міжнародних рейтингових агентств займаються як
doi:10.32782/2413-9971/2020-31-21 fatcat:lq233fyyijhfdosgmpwemppmuu