بررسی تطبیقی شیوه‌های ارتباطی و تبلیغی چهره‌های قرآنی با روش‌های تبلیغات در جهان امروز

مصطفی عباسی مقدم
2012 مطالعات قرآن و حدیث  
امروزه ارتباطات و تبلیغات مهمترین بستر انتقال و ترویج فکر، فرهنگ، ارزش‌ها و هرگونه پیام به دیگران است و همه مذاهب، مکاتب و ملل از رهگذر رسانه‌های گوناگون، سعی در تبلیغ همه جانبه مرام خویش دارند. در مسیر گسترده و طولانی ارتباطات و تبلیغات، اتخاذ روش‌های صحیح، کارآمد و متنوع می‌تواند بیش از هر عامل دیگری به موفقیت فرآیندهای ارتباطی بینجامد. در روزگار کنونی تقابل نظام سلطه جهانی با فرهنگ حق محور و توحیدی اسلام بیش از هر زمان دیگر تبلور یافته و صف مؤمنان و مستکبران را به روشنی جدا ساخته است. آیات
more » ... ات‌بخش قرآن به عنوان تکیه‌گاه جبهه توحیدی، مشحون از روش‌ها و تجربه‌های دعوت و ترویج انبیاء و اولیاء است و آبشخور جبهه استکباری، کیدها و مکرهای شیطانی که همواره برای گمراه کردن بشر بر سوگند دیرین خود استوار بوده، متنوع‌ترین روش‌ها را در راستای دعایه و پروپاگاندا، با تکیه بر ابزارهای رسانه‌ای مدرن به­کار می‌گیرند. در مقاله­ حاضر ضمن مرور و مقایسه روش‌های تبلیغی دو جبهه، روشن می‌شود که مهمترین ویژگی روش‌های تبلیغ قرآنی در مقام اجرا، پای‌بندی به ارزش‌ها، حقایق، جامع‌نگری، توجه به همه ابعاد حیات انسانی و پیشتازی اسوه‌ها در عمل است؛ در حالی که روش‌های تبلیغ در جهان امروز به خاطر عدم پای‌بندی به حق و حقیقت، عدم انطباق قول و فعل، معنویت گریزی و استفاده از وسایل مشروع و نامشروع قادر به تأثیرگذاری دراز مدت و ایمان آفرینی و ایجاد امید پایدار به سعادت و فلاح در انسان‌ها نیستند
doi:10.30497/quran.2012.1001 doaj:aac779ea543b4291b0f54332a8d918fe fatcat:a3djddtu5bb3hdpndtqw4eel6e