A CLINICAL AND PATHOLOGICAL STUDY ON DIFFUSE GLOMERULONEPHRITIS
瀰慢性糸球体腎炎の臨床病理学的研究

Nobuo Kusunoki, Koji Toshida, Tomoo Maseki, Shigeo Ogata, Yo Yamagata, Zenzaburo Takagi, Takashi Honshuku, Hisa Suzuki, Sakiko Igari, Toshiko Sasaki, Chikako Yasui, Haruko Saito (+8 others)
1960 Nihon Naika Gakkai Zasshi  
doi:10.2169/naika.48.1712 fatcat:gkb27uisbngtrfhmy77jxq6zjq